57506 - Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’, Στίχοι 1681-1682)

Ν. Λυγερός