57508 - Με το δώρο

Ν. Λυγερός

Με το δώρο
της νύχτας
νιώθεις
πρώτα
τη χαρά
και την εμβέλειά της
και μετά
τη μεταχαρά
και τη βαθύτητά της
αφού συνεχίζει
την απελευθέρωση
με την ελευθερία.