57509 - Πιάσε

Ν. Λυγερός

Πιάσε,
πίεσε
και τράβα
έλεγε
η μαχητική
φωνή
που ήξερε
να παίζει
καλά
με τη χαρά
της απόλαυσης.