57510 - Η απόλαυση

Ν. Λυγερός

Η απόλαυση
φάνηκε
με τη μάχη
που δόθηκε
με το κοντάρι
όταν αυτό
έγινε
εκατό
κομμάτια
για να φτάσουν
τον ουρανό
και να γίνουν
φωτιά.