57511 - Δες το κοντάρι

Ν. Λυγερός

Δες το κοντάρι
που μεταμορφώνεται
σε εκατό κομμάτια
για ν’ αγγίξει
τον ουρανό
και τότε
θα ανακαλύψεις
τη φωτιά
που είχε μέσα του
και περίμενε
την απελευθέρωση.