57516 - ΙV – Το Έργο της Επιστημονικής Φαντασίας. Έργο ΧΙΙ. (Dessin)

Ν. Λυγερός