57524 - Είναι σπάνια

Ν. Λυγερός

Είναι σπάνια
τρομερή
η φαντασία
γιατί είναι
πιο πολύ
μια ευκολία
για όσους
δεν έχουν
τεχνικές
και επιστημονικές
γνώσεις.