57525 - Μερικές φορές

Ν. Λυγερός

Μερικές φορές
η φαντασία
είναι απλώς
γνώσεις
του παρελθόντος
που είχαν
ξεχαστεί
ή έχουν
αγνοηθεί
λόγω
έλλειψης
ιστορικότητας.