57526 - Ο αναγνώστης

Ν. Λυγερός

Ο αναγνώστης
της επιστημονικής
φαντασίας
ξεχνά
μερικές φορές
ότι ζει ήδη
με τα δεδομένα
που θεωρεί
ότι ανήκουν
στην καλύτερη
περίπτωση
στο μέλλον.