57529 - Η μνήμη

Ν. Λυγερός

Η μνήμη
που παράγεται
με νοημοσύνη
δεν είναι μόνο
ανάμνηση
που ξεχνάς
γιατί
δεν έχει
ανθεκτική
δομή
για να σωθεί
από τις επιθέσεις

της λήθης.