57531 - Η οθόνη είναι

Ν. Λυγερός

Η οθόνη είναι
μικρή ένδειξη
για όσους προσέχουν
τις λεπτομέρειες
του κειμένου
από την αρχή
αλλιώς θα πρέπει
να περιμένεις
όλες τις εξηγήσεις.