57534 - Με το κείμενο

Ν. Λυγερός

Με το κείμενο
σκέψου
και το υπερκείμενο
για να δεις
τη διαφορά
που κάνει
τη διαφορά
όταν υπάρχει
αναβάθμιση
πέρα του αντιγράφου.