57535 - Το τετραδιάκι

Ν. Λυγερός

Το τετραδιάκι
επέτρεπε
να σημειώνει
σκέψεις
όταν κάποιος
άλλος
θα σπαταλούσε
χρόνο
περιμένοντας
χωρίς σκέψη.