57536 - Η τεχνητή ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η τεχνητή ανθρωπιά
είναι το επόμενο
επίπεδο
της τεχνητής
νοημοσύνης
αλλά πρέπει
να σκεφτείς
την ερώτηση
αν ο υπολογιστής
υποφέρει.