57537 - Η αναβάθμιση

Ν. Λυγερός

Η αναβάθμιση
δεν είναι μόνο
αντίγραφο
γιατί ξεπερνά
τη νεκρή
μνήμη
για να ζήσει
η επόμενη
ζωή
μέσω νοημοσύνης.