57538 - Αν βάλεις

Ν. Λυγερός

Αν βάλεις
τη μνήμη
σε παράλληλα
σύμπαντα
τότε αυτή
θα προστατεύεται
από τις επιθέσεις
της λήθης
ενός συστήματος
της βαρβαρότητας
κατά της Ανθρωπότητας.