57539 - Η κοινωνική ευτυχία

Ν. Λυγερός

Η κοινωνική ευτυχία
είναι πράξη
βαρβαρότητας
γιατί δεν είναι
επιλογή
αλλά επιβολή
ενός συστήματος
που θέλει μόνο σκλάβους
λόγω δόγματος.