57542 - Τα δένδρα

Ν. Λυγερός

Τα δένδρα
σαν τα τέρατα
πεθαίνουν όρθια
για να δείξουν
το παράδειγμα
της αντίστασης
ενάντια
στα κτήνη
της βαρβαρότητας.