57544 - Η νεκρή φύση

Ν. Λυγερός

Η νεκρή φύση
μοιάζει
με ζωντανή.
Έτσι είναι
με τα πρόσωπα
που υπάρχουν
στο πνεύμα
των Δασκάλων
για να ζήσουν
στη μνήμη
των ανθρώπων.