57545 - Οι Δάσκαλοι

Ν. Λυγερός

Οι Δάσκαλοι
σκέφτονται
και οι Μαθητές
θυμούνται
γιατί ανήκουν
στο ίδιο έργο
της Ανθρωπότητας
που συνεχίζει
γιατί παλεύει
ενάντια
στη βαρβαρότητα.