57546 - Το 2021

Ν. Λυγερός

Το 2021
θα μπορούμε
να διαβάσουμε
την επιστολή
του Zassenhaus
στον Carathéodory
που έγραψε
το 1946
μετά τις 21
Νοεμβρίου.