57547 - 2 σελίδες

Ν. Λυγερός

2 σελίδες
είναι η επιστολή
του Zassenhaus
και περιμένουμε
να τις διαβάσουμε
από το 2006
γι’ αυτό
δεν πρέπει
να το ξεχάσεις
αφού
είναι αποστολή.