57548 - Η χαρά της νύχτας

Ν. Λυγερός

Η χαρά της νύχτας
ήρθε με τις σημειώσεις
άλλων ετών
για την αναζήτηση
αρχείων
του μεγάλου
μαθηματικού
που είχαμε
εντοπίσει
στα αρχεία
της Göttingen.