57550 - Από το παρελθόν

Ν. Λυγερός

Από το παρελθόν
ήρθε η μνήμη
της νοημοσύνης
για να ενεργοποιήσει
τη νέα αποστολή
για την ανάγνωση
της επιστολής
για τη νέα χρονιά
που περίμενε
το Μουσείο.