57559 - Όταν ήρθε

Ν. Λυγερός

Όταν ήρθε
το όργανο
κατάλαβες
πως είχε
αλλάξει
το πλαίσιο
κι όχι ότι ήταν πια
μια μάχη
αλλά ένας πόλεμος
που θα άλλαζε
την ιστορία.