57560 - Ο ρυθμός άλλαξε

Ν. Λυγερός

Ο ρυθμός άλλαξε
όταν προστέθηκε
το μπασόνι
που ήθελε να βρει
εκείνο τον κρυφό λόγο
που λειτουργούσε
καταλυτικά
για την εξέλιξη
του αγώνα
του Ερωτοκρίτου
στον πόλεμο.