57563 - Γράφαμε την παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Γράφαμε την παρτιτούρα
μετά από αιώνες
αλλά οι νότες μας
ακολουθούσαν
τις συλλαβές
των λέξεων
σαν να ήταν συντονισμένες
μέσω του Χρόνου
που είχε ξεπεράσει
τα εμπόδια
των κοινωνιών
της λήθης.