57566 - Πριν τον Άγιο Ειρηναίο

Ν. Λυγερός

Πριν τον Άγιο Ειρηναίο
ο επίσκοπος
της Λυών
ήταν ο Άγιος Ποθείνος
και αυτός
μαρτύρησε το 177
με τους Χριστιανούς
που έπιασε
η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.