57572 - Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’, Στίχοι 1777-1778)

Ν. Λυγερός