57573 - Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’ Final)

Ν. Λυγερός

Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’ Final)