57577 - Και τα λουλούδια

Ν. Λυγερός

Και τα λουλούδια
συμμετέχουν
στην ομορφιά
της συναυλίας
κι ας είναι
εφήμερα
γιατί πολυκυκλικά
επανέρχονται
κάθε φορά
για να στολίσουν
τις ψυχές.