57581 - Με τις συνθέσεις

Ν. Λυγερός

Με τις συνθέσεις
του παρελθόντος
βλέπεις
πώς αλλάζει
το παρόν
για να γίνει
μέλλον
χάρη
στο έργο
της Ανθρωπότητας.