57588 - Νιώσε τη Βενετία

Ν. Λυγερός

Νιώσε τη Βενετία
και μέσα στη Βιέννη
για να δεις
πως έπαιξαν
αυτές οι πόλεις
για να παράγουν
έργα
για όλη
την Ευρώπη
και όχι μόνο
λόγω Χρόνου.