57589 - Στο παλάτι 

Ν. Λυγερός

Στο παλάτι
ακούστηκε
η μουσική
δίπλα
στην άμαξα
της άλλης
εποχής
που μας ταξίδεψε
μέσα στο Χρόνο
της κάθε
αίθουσας.