57591 - Τα όργανα της φύσης

Ν. Λυγερός

Τα όργανα της φύσης
ακολούθησαν
εκείνα
της μουσικής
για ν’ αναδείξουν
την ομορφιά
της σύνθεσης
που περπατούσε
πάνω στους ήχους
που έπλασε
ο κόσμος.