57593 - Η επιρροή

Ν. Λυγερός

Η επιρροή
του Verdi
φάνηκε
και στη συναυλία
της Πρωτοχρονιάς
γιατί είναι
ικανός
να αλλάξει
όλο το πνεύμα
της ημέρας
για να γίνει
αρμονία
ομορφιάς.