57594 - Οι ρυθμοί

Ν. Λυγερός

Οι ρυθμοί
του Verdi
που ήρθαν
από την όπερα
έγιναν
χαρά
στη συναυλία
χωρίς
το δραματικό
ύφος τους.