57595 - Με το βαλς

Ν. Λυγερός

Με το βαλς
του Αυτοκράτορα
μπαίνεις
και πάλι
εντός της ιστορίας
για να μην ξεχάσεις
την πηγή έμπνευσης
μιας μουσικής
που έγινε
διαχρονική.