57598 - Το γεύμα

Ν. Λυγερός

Το γεύμα
με τη μουσική
γίνεται
θαύμα
χρονιάς
γιατί κάθε νότα
φέρνει
καινούργιες
γεύσεις
στην ομορφιά
της μουσικής.