57599 - Η εμβέλεια

Ν. Λυγερός

Η εμβέλεια
της μουσικής
γίνεται
όλο
και μεγαλύτερη
με τον ρυθμό
του βαλς
που ποτέ
δεν έπαψε
να αγαπά
τον χορό.