57602 - Η παράδοση

Ν. Λυγερός

Η παράδοση
επανήλθε
αρχικά
με μια πόλκα
για να προετοιμάσει
τους ανθρώπους
για τη χαρά
του έργου
των ανθρώπων
που αγαπούν
τις ψυχές.