57603 - Οι χαιρετισμοί

Ν. Λυγερός

Οι χαιρετισμοί
αν και πάντα
κωδικοποιημένοι
είναι ποτισμένοι
με ανθρωπιά
που ξεχειλίζει
ως έκφραση
της Ανθρωπότητας
μέσω
του μαέστρου
για όλους.