57635 - Το δάσος

Ν. Λυγερός

Το δάσος
είναι
του Χρόνου
και το μοναστήρι
της Ανθρωπότητας
γι’ αυτό
λειτουργούν
αρμονικά
και πολιορκητικά
όταν υπάρχει
ανάγκη
για μάχη.