57636 - Είναι ανθεκτική

Ν. Λυγερός

Είναι ανθεκτική
η δομή
του δάσους
και γι’ αυτό
αποτελεί
και πρώτο
τείχος
για την προστασία
του μοναστηρίου
αλλά λειτουργεί
ως ασπίδα
και για τα δέντρα.