57641 - Ο εντοπισμός

Ν. Λυγερός

Ο εντοπισμός
είναι διάγνωση
και η διόρθωση
λειτουργεί
σαν χειρουργείο.
Αλλά σκέψου
ότι η διόρθωση
είναι το ίχνος
του λάθους
γιατί
θυμάται.