57642 - Αυτός που θέλει

Ν. Λυγερός

Αυτός που θέλει
μια νέα αρχή
θέλει
να δώσει
τέλος
σε κάτι
γι’ αυτό
να προσέχεις
τη φωτιά
που σβήνει
τα πάντα.