57658 - Χιονίζει ουσία

Ν. Λυγερός

Χιονίζει ουσία
του ουρανού
κι αν αυτό
σου φαίνεται
άχρηστο
είναι
γιατί είσαι
εγκλωβισμένη
σε μία τάξη
της κοινωνίας.