57659 - Η αρχιτεκτονική της σκέψης

Ν. Λυγερός

Η αρχιτεκτονική της σκέψης
είναι πιο βαθιά
απ’ ό,τι πιστεύεις
γιατί δεν περιορίζεται
από τις γλώσσες
όσες και να είναι
διότι έχουν
διαμορφωθεί
από τον εγκέφαλο
όταν έρχεται
σ’ επαφή
με την πραγματικότητα.