57660 - Η πολυκυκλική γλώσσα

Ν. Λυγερός

Η πολυκυκλική γλώσσα
δεν σταματά
στους περιορισμούς
της κοινωνίας
γιατί ανήκει
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου
που λειτουργεί
μόνο
θεμελιακά.