57664 - Τα θεμέλια

Ν. Λυγερός

Τα θεμέλια
τα συμπληρωματικά
παράγουν
καινούργιες δομές
που δύσκολα
μπορείς να φανταστείς
διότι έχουν
μια κρυφή
αρμονία
Χρόνου.